Xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế, sửa chữa nhà xưởng

CÔNG TY XÂY DỰNG VIETMYCONS

Kết cấu thép cho công trình

Kiến thức
Kiến thức

TCXD 170:1989 - Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kĩ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về gia công, lắp ráp, nghiệm thu kết cấu thép của nhà và công trình công nghiệp.

Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại kết cấu làm bằng thép các bon và thép hợp kim thấp từ loại C38/23 đến loại C60/45, không áp dụng các kết cấu được liên kết bằng đinh tán, không áp dụng cho các kết cấu làm bằng thép loại C60/45 chịu tải trọng động và rung.

Nguyên tắc chung

Kết cấu thép phải được gia công và lắp ráp theo bản vẽ kết cấu và bản vẽ chi tiết kết cấu.

Khi gia công, lắp ráp nên dùng phương pháp cơ giới, phương pháp tổ hợp khối lớn, phù hợp với biện pháp thi công và sơ đồ công nghệ.

Trong quá trình gia công, lắp ráp, nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra việc thực hiện các sơ đồ công nghệ và biện pháp thi công. Kết quả kiểm tra phải ghi vào nhật kí công trình.

Vật liệu dùng cho gia công và lắp ráp phải có chất lượng và số hiệu phù hợp với yêu cầu thiết kế.

Đối với các kết cấu cụ thể, ngoài các quy định chung của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy định riêng dành cho các kết cấu đó.

Lắp ráp kết cấu thép

Chỉ dẫn chung

Lắp ráp kết cấu thép cần phải theo đúng thiết kế.

Công việc thi công lắp ráp tiếp theo chỉ được phép tiến hành sau khi đã làm xong mọi việc tổ hợp, hàn và lắp bu lông.

Quá trình lắp ráp kết cấu thép nên được cơ giới hóa, như vận chuyển, tổ hợp khuyếch đại và lắp đặt

Hướng dẫn lắp ráp phải do người được phép thi công lắp ráp đảm nhiệm.

Phương pháp lắp ráp chủ yếu nên lắp ráp theo lốc lớn (kể cả phương pháp lắp ráp dây chuyền), phương pháp này không chỉ dành riêng cho kết cấu thép và áp dụng cho cả lắp ráp các phần khác của nhà và công trình.

Trong lắp ráp, tất cả các công việc cắt, nắn, uốn, tổ hợp khuếch đại, hàn, tạo lỗ phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này.

Trong quá trình thi công lắp dựng nhà xưởng, phải ghì nhật kí công việc lắp ráp, hàn và lắp bu lông cường độ cao.

Công tác chuẩn bị và các yêu cầu về móng

Chuẩn bị cần thiết cho công tác lắp ráp (dựng nhà tạm, công trình phụ, lắp đạt đường ray, đường ô tô, đường cho cầu, đường diện, mặt bằng lắp ráp...) phải được tiến hành trước khi lắp ráp và theo đúng các yêu cầu về tổ chức thi công.

Các thiết bị lắp ráp phải được tập kết và vận hành thử trước khi lắp ráp.

Chỉ cho phép bắt dầu thi công lắp ráp sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng và vị trí các gối tựa kết cấu thép của toàn bộ công trình hay từng phần kết cấu riêng biệt theo biện pháp thi công đã được duyệt.

Số hiệu trục định vị lắp ráp được ghi ở phía ngoài đường biên của trục gối kết cấu Sự phân bố các trục định vị và các mốc chuẩn bị phải được tiến hành theo đúng yêu cầu trắc đạc trong xây dựng.

+ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VIETMYCONS
+ HotLine: 0919.993.479
+ Email: [email protected]
+ Website: https://vietmycons.com/
+ Office: 5th Floor, GIC Building, 145 Nguyen Cuu Van Street, 17 Ward, Binh Thanh District, HCM City.
+ Factory: Thuan Giao 25 Street, Thuan Giao Ward, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam.

(Nguồn Tin: Phòng Kỹ thuật)

0919993479