Xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế, sửa chữa nhà xưởng

CÔNG TY XÂY DỰNG VIETMYCONS

Kết cấu thép cho công trình

Kiến thức
Kiến thức

Giải pháp thiết kế giúp tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng

Tuổi thọ các công trình xây dựng rất lớn, từ 50 - 100 năm, do đó các công trình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) về lâu dài sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí... Theo tham khảo các công trình trên thế giới, để xây dựng những tòa nhà công trình TKNL thì chi phí xây dựng có thể tăng từ 10%-30% nhưng có thể mang đến mức tiết kiệm khoảng trên 20% chi phí năng lượng so với các công trình không áp dụng các giải pháp TKNL.

Tuổi thọ các công trình xây dựng rất lớn, từ 50 - 100 năm, do đó các công trình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) về lâu dài sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí... Theo tham khảo các công trình trên thế giới, để xây dựng những tòa nhà công trình TKNL thì chi phí xây dựng có thể tăng từ 10%-30% nhưng có thể mang đến mức tiết kiệm khoảng trên 20% chi phí năng lượng so với các công trình không áp dụng các giải pháp TKNL.

0919993479