Xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế, sửa chữa nhà xưởng

CÔNG TY XÂY DỰNG VIETMYCONS

Kết cấu thép cho công trình

Tin tức
Tin tức

Đà Nẵng: Lập quy hoạch tổng thể khu vực phía Tây thành phố

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài đủ năng lực, kinh nghiệm, có uy tín tiến hành quy hoạch tổng thể khu vực phía Tây thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài đủ năng lực, kinh nghiệm, có uy tín tiến hành quy hoạch tổng thể khu vực phía Tây thành phố.

0919993479