Xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế, sửa chữa nhà xưởng

CÔNG TY XÂY DỰNG VIETMYCONS

Kết cấu thép cho công trình

Tin tức
Tin tức

Thi công dầm cầu chạy và dàn đỡ vì kèo nhà thép tiền chế

Công ty chuyên Thi công dầm cầu chạy và dàn đỡ vì kèo nhà thép tiền chế, Sản xuất thi công lắp dựng vì kèo nhà thép

Sản xuất thi công, lắp dựng dầm cầu chạy và dàn đỡ vì kèo - Công ty Vietmycons

Treo buộc dầm cầu chạy: Dầm cầu chạy thép thường dài từ 6 đến 36m. Có những dầm cầu chạy nặng tới 100 tấn. Các cách treo buộc dầm thép bằng các dây cẩu thường và bằng dụng cụ treo buộc trình bày trong. Cách treo buộc dầm bằng dây cẩu có khóa bán tự động trình bày. Có thể nối dây cẩu vào dầm cầu chạy, không phải buộc ôm, bằng các móc sắt sâu qua lỗ cố định ray dầm.

 Nhà Thép Tiền Chế Thi công dầm cầu chạy và dàn đỡ vì kèo nhà thép tiền chế

Thi công cẩu lắp dầm cầu chạy nhà thép tiền chế

Những dầm cầu chạy và dàn đỡ vì kèo hạng nhẹ cẩu lắp bằng một cần trục, mà thường là cần trục tự hành.

Thi công cẩu lắp những dầm cầu chạy nhà thép tiền chế hạng nặng (20-100 tấn) tiến hành theo mấy biện pháp sau:

Dùng hai cần trục tự hành để cẩu nguyên cả dầm lên; Dùng hai cần trục tự hành để cẩu từng nửa dầm cầu chạy và đặt lên một gối tựa trung gian tạm thời khi dầm quá nặng. Biện pháp này có ưu điểm là sử dụng đuợc cần trục vẫn dùng để lắp ghép các kết cấu khác của phân xưởng, khi trọng lượng các kết cấụ khác của phân xưởng này chỉ bằng nửa trọng lượng của dầm cầu chạy (chẳng hạn như cột thép). Gối tựa trung gian chế tạo dễ dàng, dùng được nhiều lần và có thể mang đi chỗ khác bằng cần trục lắp ghép.

Ngoài ra còn có những biện pháp tắp ghép các dầm cầu chạy nặng bằng các thiết bị khác như:

Dùng hai cột trụ để cẩu lắp dầm cầu chạy. Dầm và cột trụ bố trí ở hai phía đối với hàng cột, và cột trụ phải hợi dốc nghiêng về phía dầm; khi này cần có những dây neo ăn vào tời tay, giữ không cho dầm va chạm vào dầu cột.

Dùng hai ròng rọc treo ở các đầu cột đã lắp xong, đế cấu dầm cầu chạy lên vị trí. Biện pháp này chỉ nên áp dụng khi cần thay thế các dầm cầu chạy trong phân xưởng đang thi công hoặc vì ỉý do gì không thể cẩu lắp dẩm bằng cách khác được. Vì quá trình buộc các ròng rọc lên các đầu cột và di chuyển chúng từ cột này sang cột khác khá phức tạp và tốn nhiều công sức. Ngoài ra còn phải tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của cột khi làm việc này.

Những dầm cầu chạy có tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng mặt tựa lớn hơn 4 : 1 thì phải cố định tạm nó vào cột. Các chi tiết đảm bảo độ ổn định của dầm cầu chạy, vừa dông để cố định tạm dầm, vừa cho phép xê dịch đầm khi điều chỉnh.

Sau khi đã cố định vĩnh viễn chân cột và dàn vì kèo của một đoạn nhà giữa hai khe nhiệt, đảm bảo khung chịu lực của công trình không biến dạng được nữa thì tiến hành kiểm tra vị trí các dầm cầu chạy.

Kiểm tra cao trình mặt dầm cầu chạy bằng máy thuỷ bình. Kiểm tra vị trí đường tim của dầm bằng máy kinh vĩ và các quả dọi.

Kiểm tra khoảng cách ngang giữa các đường tịm dầm cầu chạy bằng thước thép cuộn ở một số điểm trong các bước cột.

Điều chinh vị trí dầm cầu chạy theo đô cao bằng cách thêm bớt những tấm thép đệm nằm 3. Còn điều chỉnh vị trí dầm cầu chạy trên mặt bằng thì thêm bớt những tấm thép đệm đứng 2 giữa dầm cầu chạy và chi tiết liên kết dầm vào cột.

Các dàn đỡ vì kèo nhà thép tiền chế thường dài 12 - 36m nặng 1 -15 tấn, thi công cẩu lắp nguyên dạng và đặt lên trên các mấu tì hàn sẵn ở cột. Trước khi tháo các dây cẩu, những dàn đỡ vì kèo dài trên 18m phải được cố định tạm bằng 1 hoặc 2 cặp dây giằng và chỉ được tháo dỡ các dây này sau khi đã tiến hành liên kết vĩnh viễn dàn vào cột và khi đã lắp xong 2, 3 dàn vì kèo.

Thi công dàn vì kèo và mái nhà thép tiền chế

Dàn vì kèo thép là kết cấu mảnh và để o, khi cẩu lắp các thanh trong dàn làm việc khác với khi làm việc tại vị trí của nó trong công trình. Vì vậy phải kiểm tra và có biện pháp gia cường trước khi cẩu lắp.

Có hai loại gia cường dàn vì kèo:

Loại gia cường thứ nhất nhằm giữ cho dàn khỏi bị cong oằn khi dựng dàn từ tư thế nằm ngang sang tư thế thẳng đứng, bằng cách bó các cây gỗ ngang dàn từ thanh cánh hạ lên thanh cánh thượng. Khi lật dàn xong thì tháo dỡ ngay các cây gỗ gia cường này để sau khỏi phải tháo dỡ chúng trên cao.

Loại gia cường thứ hai nhằm ngăn ngừa dàn bị cong vênh khỏi mặt phẳng của dàn khi treo cẩu, bằng cách bó ghép các cây gỗ dọc theo thanh cánh thượng và thanh cánh hạ của dàn. Những ví dụ về loại gia cường này cùng với cách bố trí điểm treo buộc trình bày trong. Vấn đề chọn các điểm treo buộc dàn có ý nghĩa rất lớn.

Sau khi cố định xong dàn mái bằng các thanh xà gồ và thanh giằng mới được tháo dỡ các thanh gia cường khỏi dàn từ sàn công tác trên cao.

Những dàn vì kèo nhỏ thường không phải gia cườngễ, những dàn lớn phải tính toán kiểm tra ổn định để gia cường.

Thi công các tiết diện tối thiểu của các thanh cánh thượng và thanh cánh hạ dàn vì kèo khi treo buộc ở bất cứ điểm nào trên thanh cánh thượng mà không cần gia cường ổn dịnh.

Nếu tiết diện các thanh cánh thượng và ỉhanh cánh hạ nhỏ hơn Các số trong bảng thì phải gia cường dàn.

Thi công gia cường dàn thép và tháo dỡ nhà thép tiền chế các cây gia cường khỏi dàn khá phức tạp, tốn nhiều công và thời gian, kéo dài quá trình lắp ghép, do đó người ta sử dụng những loại đòn treo đặc biệt có thể treo buộc dàn ở nhiều điểm, đảm bảo giữ dàn ổn định khi lật và khi cẩu lắp.

Trình bày một loại đòn treo tiêu chuẩn làm bằng thép ống dùng để lật đứng và để cẩu lắp các loại dàn vì kèo thép.

Thi công dầm cầu chạy và dàn đỡ vì kèo nhà thép tiền chế

Đòn treo để lật đứng và cẩu lắp các dàn vi kèo thép có cả khung cửa trời.

1 - Dàn vì kèo và khung cửa trời;

2- Dây thừng để tháo dỡ đòn treo;

3- Cột ống co rút được;

4. Trục của đòn treo;

5. Trục dặn vì kèo;

6. Giá đỡ khung cửa trời;

7- Giá đỡ cố định;

8- Giá đỡ di động

Sau khi dàn vì kèo đã được gia cường, buộc dây cẩu và treo ở tư thế đứng dưới thấp, cho gắn vào dàn những bộ phận của sàn công tác, làm chỗ đứng để sau này liên kết các thanh chống ngang và các khung giằng giữa các vì kèo.

Trên cột đã có sẵn những gối tỳ làm chỗ đặt dàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết đàn vào cột. Nếu dàn kèo tỳ lên tường gạch hoặc tỳ lên cột bê tông cốt thép thì phải chuẩn bị trước gối tựa, và các bu lông giằng kiểm tra lại vị trí và cao trình của chúng.

Khi lắp ghép các dàn vì kèo mái cần đặc biệt chú ý đến độ ổn định của từng chiếc dàn và của phần công trình vừa lắp xong.

Mỗi dàn vì kèo sau khi lắp lên phải dược cố định sơ bộ vào gối tựa của nó (túc vào cột thép hay vào dàn đỡ kèo) bằng ít nhất là 50% số lượng bu lông thiết kế. Nếu dàn tựa lên tường gạch hoặc cột bê tông cốt thép thì cố định nó bằng các bu lông giằng.

Trước khi tháo dỡ dây cẩu dàn, cần phải cố định thêm nó vào phần kết cấu đã lắp xong trước bằng ít nhất là ba thanh xà gồ, hoặc bằng các thanh giằng tạm.

Bất đầu lắp dàn vì kèo thép từ gian cố hệ giằng. Dàn đầu tiên khi đặt vào vị trí thiết kế, được cố định tạm bằng hai , bốn hoặc sáu dây neo (tuỳ theo khẩu độ); các dây neo này, một đầu buộc vào thanh cánh thượng dàn, một đầu buộc vào các móng cột và vào các neo (1 tấn-lực ).

Sau dó cẩu lắp dàn vi kèo thứ hai. Trước khi tháo dỡ dây cẩu thì phải liên kết dàn đó vào dàn lắp dầu tiên bằng các thanh xà gồ. Tiếp theo là lắp các khung giằng nằm tại cánh thượng và cánh hạ của dàn này. Sau khi kiểm tra cần thận vị trí toàn bộ gian có hệ giằng đó thì tiến hành cố định vĩnh viễn các bộ phận, nghĩa là hàn, tán ri vê hoặc bắt toàn bộ sô lượng bu lông mà thiết kế yêu cầu.

Tiếp đến là tháo dỡ các dây neo của dàn đầu tiên. Các dàn tiếp tục sau cho tới dàn có hộ giằng thứ hai chỉ cần liên kết vào phần kết cấu lắp xong trước bằng các thanh xà gồ.

Khi lắp ghép loại mái không có xà gồ thì cố định tạm dàn vì kèo mới cẩu lên vào phần kết cấu mái lắp xong trước bằng hai ba thanh giằng ngang tạm thời trước khi lắp hàn các tấm panen mái.

Thông thường các tấm pane mái được lắp đồng thời với dàn vì kèo (cố định xong dàn vì kèo thì lắp các tấm mái ngay). Đặt xong tấm mái nào phải hàn ngay ba điểm vào dàn vì kèo trước khi lắp tấm mái sau.

Lắp các tấm mắt trên đàn vì kèo thép không có của trên phải tiến hành lắp đối xứng trên cả hai mái đốc, bắt đầu từ mép ngoài lên dẫn đến đỉnh mái.

Nếu dàn mái có của trời thì lắp đối xứng các tấm mái trên thanh cánh thượng của dàn rồi mới lắp trên khung cửa trời. Lắp các tấm mái theo trình tự như trên thì chiều dài tự do của thanh cánh thượng sẽ giảm dần. Nếu lắp các tấm mái từ một đầu dàn hoặc từ một đầu cửa trời thì có thể gây mất ổn định dàn dưới tác dụng của tải trọng các tấm mái tăng dần, mà sụp đổ. 

+ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VIETMYCONS
+ HotLine: 0919.993.479
+ Email: Steel.vietmy@gmail.com.
+ Website: https://vietmycons.com/
+ Office: 5th Floor, GIC Building, 145 Nguyen Cuu Van Street, 17 Ward, Binh Thanh District, HCM City.
+ Factory: Thuan Giao 25 Street, Thuan Giao Ward, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam.

(Nguồn Tin: viemycons.com)

0919993479